SKOELBUZZ Privacybeleid

Wie zijn we

Ons website-adres is: https://www.skoelbuzz.nl.

Privacybeleid van SKOELBUZZ Personenvervoer
Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die SKOELBUZZ Personenvervoer (hierna Skoelbuzz) verwerkt van haar medewerk(st)ers, leveranciers, klanten en andere belanghebbenden.

 

Indien U zaken doet of wilt doen met SKOELBUZZ  of om een andere reden persoonsgegevens aan SKOELBUZZ verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit privacybeleid te verwerken.

 

1        Verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens is:

Frijlink , C(ornelis), h.o.d.n. SKOELBUZZ Personenvervoer KvK:  ?????????????????, BTWnr:???????????????? Deze is bereikbaar via emailadres info@skoelbuzz.nl of telefonisch : +31 (0)6 23 97 88 06.

 

2        Welke gegevens verwerkt SKOELBUZZ en voor welk doel

2.1       In verband met communicatie worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

Achternaam, voor(letters)naam
Adresgegevens eventueel postadres
Telefoonnummers
E-mailadres(sen)
Bankrekeningnummer(s)
Overige gegevens, die benodigd kunnen zijn voor SKOELBUZZ voor het correct uitvoeren van de verstrekte opdracht.
2.2       SKOELBUZZ verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor communicatie met u als klant van SKOELBUZZ:

Vragen over datum en tijd
Verduidelijking van het programma, waarvoor de bus wordt ingezet
Nadere info over opstapadressen, bestemmingen, e.d.
Het uitbrengen van offertes over de gevraagde opdracht
Het bevestigingen van afspraken
Het doen van betalingen, herinneren van betalingen, aanmanen tot betaling.
Uw e-mailadres kan tevens worden gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en
informatie over evenementen, diensten en overige activiteiten van SKOELBUZZ.

Naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen in verband met de opdracht of overige afgenomen diensten af te wikkelen.

Geen van de persoonsgegevens die u aan SKOELBUZZ heeft verstrekt zal met een derde partij, particulier noch zakelijk, worden gedeeld, gegeven en/of verkocht.

 

3        Media

Als u een geregistreerde gebruiker bent en afbeeldingen naar onze website www.skoelbuzz.nl upload, moet u voorkomen dat uw afbeeldingen upload met daarin EXIF GPS locatie gegevens. Bezoekers van de website kunnen de afbeeldingen van de website downloaden en de locatiegegevens inzien.

 

4        Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud tonen. Bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde als alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht.

Deze websites kunnen data over u verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en uw interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als u een account hebt en ingelogd bent op die website.

 

5        Bewaartermijnen
SKOELBUZZ verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de wettelijke tijd ten aanzien van administratieve handelingen (5 jaar). Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

 

6        Hoe we uw data beveiligen

6.1       Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft SKOELBUZZ passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

 

7        Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

7.1       Via de voornoemde contactpersoon van SKOELBUZZ kun je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. SKOELBUZZ zal je verzoek in behandeling nemen en u, binnen een maand na ontvangst hierover informeren
7.2       Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de contactpersoon.
7.3       Indien je klachten hebt over de wijze waarop SKOELBUZZ je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de contactpersoon, alsmede voor eventuele andere vragen of opmerkingen over dit privacybeleid

 

8        Wijzigingen
Dit privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt.

Skoelbuzz evenementen vervoer. De skoelbuzz direct huren?Vraag een offerte aan!
Contact
info@skoelbuzz.nl Telefoon: +31 6 23 97 88 06 volg ons op Facebook